درب احسان درب ها ی ABS tag:http://ehsandarb.mihanblog.com 2019-10-17T19:03:22+01:00 mihanblog.com درب HPL 2019-07-17T12:16:50+01:00 2019-07-17T12:16:50+01:00 tag:http://ehsandarb.mihanblog.com/post/80 یه جملکی از جملک درب HPLشماره تماس:۰۹۱۱۴۵۹۳۷۶۹ درب HPL


شماره تماس:
۰۹۱۱۴۵۹۳۷۶۹
]]>
فعالیت دوباره 2019-06-23T09:12:31+01:00 2019-06-23T09:12:31+01:00 tag:http://ehsandarb.mihanblog.com/post/79 یه جملکی از جملک اینبار قصد داریم باسایتاینستاگراموتلگرامدر فضای مجازیمجددا فعالیت کنیمجهت راحتی مشتریان و ارتباطی آسان تر اینبار قصد داریم با
سایت
اینستاگرام
و
تلگرام
در فضای مجازی
مجددا فعالیت کنیم
جهت راحتی مشتریان و ارتباطی آسان تر
]]>
سال نو مبارک باد 2014-03-22T06:53:35+01:00 2014-03-22T06:53:35+01:00 tag:http://ehsandarb.mihanblog.com/post/75 یه جملکی از جملک سیب شود رویتان ، سرخ و سپید و قشنگ / سبزشود جانتان ، سبز و بلند و کمندسیرشود کامتان ، ازکرم کردگار / سکه شود کارتان ، روزیتان برقرارماهی عمرت بود ، پرحرکت و پرتلاش / غم بشود سنجدی ، رخت ببندد یواشپر زحلاوت شود ، چون سمنو زندگی / غرق سعادت شود ، شیوه این بندگیسال نو مبارک سیب شود رویتان ، سرخ و سپید و قشنگ / سبزشود جانتان ، سبز و بلند و کمند
سیرشود کامتان ، ازکرم کردگار / سکه شود کارتان ، روزیتان برقرار
ماهی عمرت بود ، پرحرکت و پرتلاش / غم بشود سنجدی ، رخت ببندد یواش
پر زحلاوت شود ، چون سمنو زندگی / غرق سعادت شود ، شیوه این بندگی
سال نو مبارک
]]>
بزودی سایت به سیستم وردپرس یا نیوک منتقل میشود و قالب هم عوض میشود 2013-07-21T14:00:30+01:00 2013-07-21T14:00:30+01:00 tag:http://ehsandarb.mihanblog.com/post/69 یه جملکی از جملک بزودی سایت به سیستم وردپرس یا نیوک منتقل میشود و قالب هم عوض میشود بزودی سایت به سیستم وردپرس یا نیوک منتقل میشود و قالب هم عوض میشود ]]> فروشگاه درب احسان 2013-03-22T13:14:38+01:00 2013-03-22T13:14:38+01:00 tag:http://ehsandarb.mihanblog.com/post/57 یه جملکی از جملک سایت درب احسان سایت مخصوص به نمایشگاه درب احسان می باشد آدرس نمایشگاه درب احسان : مازندران ، ساری ، جاده گلما ُ بعد شهرک زیتون ُ روبروی عرفان بتن با فروش درب هایی مثل ABS،HPL،CNC،ضد سرقت و ... تلفن:011 همراه:09114593769************************************    خصوصیات درب های ABS1.     ضد آب بودن : قابل شستشو حتی با مواد شوینده 2.    ضد خش بودن : با هرنوع وسیله نوک تیز هم نمی توان آنرا خش انداخت 3.سایت درب احسان سایت مخصوص به نمایشگاه درب احسان می باشد

آدرس نمایشگاه درب احسان : مازندران ، ساری ، جاده گلما ُ بعد شهرک زیتون ُ روبروی عرفان بتن

با فروش درب هایی مثل ABS،HPL،CNC،ضد سرقت و ...

تلفن:011
همراه:09114593769

************************************
    خصوصیات درب های ABS

1.     ضد آب بودن : قابل شستشو حتی با مواد شوینده

2.    ضد خش بودن : با هرنوع وسیله نوک تیز هم نمی توان آنرا خش انداخت

3.   تنوع رنگ : در رنگه های مختلف و متنوع موجود می باشد

4.   تنوع طرح : در طرح های مختلف موجود می باشد که حتی طرح هایی که از طرف مشتریان ارایه شود قابل اجرا می باشد

5.    قابلیت ارتجاعی بودن درب : بخاطر 2 لایه بودن

6.    مقاومت بالا : بخاطر شبکه ای بودن مقاومت پلیمر

7.   قابل ترمیم بودن : برای هر نوع رنگ درب رزین رنگی آن درب موجود می باشد که برای ترمیم درب استفاده می شود

8.   مزایای بر جسته و بارز این درب ها نسبت به درب های دیگر داشتن قابلمه پلیمری فشرده ((لبه های درب))و سخت است که به هیچ وجه قابل شکستن نیست ولی قابل رنده شدن برای تنظیم درب و لیگلاژ درب می باشد

9.     سازگاری در هر نوع اقلیم آب و هوای مختلف و شرایط شرجی متفاوت


بزودی سایت به سیستم وردپرس یا نیوک منتقل میشود و قالب هم عوض میشود
]]>
سال نو مبارک 2013-03-22T13:10:55+01:00 2013-03-22T13:10:55+01:00 tag:http://ehsandarb.mihanblog.com/post/56 یه جملکی از جملک سال نوتون مبارک باشه سال نوتون مبارک باشه


]]>